måndag, juni 16, 2014

Recension av spådam Jeanette (telefontjänst)


...Vår frågeställning som vi ville att hon skulle besvara med hjälp av tarot handlade om ett val eller beslut kring två möjliga arbeten eller jobberbjudanden. Här var vi också noga med att inte ge någon information kring detta för att inte påverka henne för mycket...  Läs hela recensionen här 

lördag, juni 14, 2014

Populära myter kring tarot


Tarotkortens historia är väldokumenterad och det finns många olika versioner om dess uppkomst. En av de mest populära föreställningarna är att korten uppfanns under medeltiden i Italien. De första kända beskrivningarna av tarotkort benämner dessa som "tarocchi" eller "trionafi" och sägs härstamma från Milano. Till en början användes tarot endast av den välbeställda överklassen. Det berodde på att de inte var bundna av de lagar som under 1500-talet förbjöd vanliga människor att använda spelkort för nöjes skull. De allra tidigaste tarotkorten var handmålade och hade andra motiv och betydelser än dagens kort. När tryckpressen uppfanns blev massproduktion av kortlekar möjlig och tarot blev ett populärt i Europa.

Även om tarot och själva användningen av tarotkorten har förändrats genom tiderna så är principerna fortfarande de samma. Tarot är ett verktyg som utgör en slags samlad levnadsvisdom där användarens intuition bygger på insikten att ett samband existerar mellan det förgångna och framtiden. Tarot används genom att ett speciellt mönster formas på ett bord och sedan kan korten avläsas och tolkas. Genom att låta korten svara på frågor nås olika insikter som kan vara till hjälp för att förstå det förflutna och det som kommer. Korten är en utgångspunkt för våra egna reflexioner och kan hjälpa oss att hitta nya sammanhang mellan livets olika aspekter.

Det finns många myter kring tarot. Det är viktigaste att förstå att tarotkorten i sig inte bär på någon kraft eller på något sätt bestämmer verkligheten. Det är den egna kunskapen och tolkningarna kring symbolerna på korten som ger ledtrådar och möjliga svar på de frågor man ställer. Det är också en myt att det är slumpen som styr utgången av en kortläggning. Slumpen är egentligen bara en befrielse från styrningen i det rationella tänkandet och då vi ställer en fråga till korten måste vi ha med helheten dvs tanke, känsla, intuition och sinne. Korten anger ofta ett mönster som utvecklas efter hand. Detta mönster samspelar med vårt undermedvetna och en inre logik öppnar sig. Något som i efterhand ofta inte ter som som något slumpartat.

En annan populär myt kring tarot är att korten som symboliserar döden, djävulen och tornet har med olycka och en negativ utveckling att göra. Detta är inte nödvändigtvis sant. Mycket beror på vilka kort som omger dessa i kortläggningen. Det mest mytomspunna korten inom fiktionen är djävulen. Detta kort handlar egentligen om begränsningar, envishet eller brist på passion. Det kan också vara en uppmaning att slå dig fri och spränga gränser eller egna bojor. Ett annat kort som är omgivet av myter är döden. Tvärtemot vad man kan tro så är handlar detta kort om förändring och början på något nytt. Det är ett kort som ger nya möjligheter eller visar på en ny inriktning i livet. Det kanske viktigaste att komma ihåg när det gäller tarotkortens betydelse är att de inte på något sätt berättar en fastslagen sanning. Korten handlar istället om möjligheter. Det är altid de val och beslut som du tar som bestämmer inriktningen i ditt liv.

torsdag, juni 12, 2014

Färghealing för vårt känsloliv och våra kroppar.


Visste du att dina känslor och sättet du känner dig på kan förändras genom att byta eller lägga till färger i ditt liv? Många menar att färger har olika energier som påverkar vårt känsloliv djupt. På samma sätt finns det också en symbolisk mening med varje färg. Inom färgpsykologi kan färger delas in i negativa och positiva energier eller betydelser. De är en icke-verbal form av kommunikation som är starkare än ord och är en sorts nyckel till hälsa och välbefinnade. Att bli medveten om hur färger påverkar oss och vilka färger som talar till dig är ett steg till ett bättre liv.

Starka färger och speciellt olika kombinationer av färger är naturens effektivaste signalspråk. Ofta handlar det om att locka eller varna eller kamouflera sig genom färgerna. På samma sätt påverkar vi människor varandra både medvetet och omedvetet genom de val vi gör vad gäller färger. Varma färger som röd eller gul anses vara glada, inbjudande och framkallar känslor av upprymdhet, passion och ibland aggression. Kalla färger som blå eller grön framkallar känslor av avslappning och harmoni och kan ha en lugnande effekt. Naturfärger och neutrala nyanser kan signalera lugn, renhet och erfarenhet.

Den läkande kraften hos färg kan tillämpas genom att man använder ett antal hjälpmedel. Kristaller, färgkort eller kläder skapar olika färgvibrationer och dessa färger kan användas för att ändra eller bibehålla vibrationer i kroppen på den frekvens som främjar hälsa och balans. Det viktiga är att prova och se vilken färg som du fastnar för eller känner dragning till. Det är ofta den färg som antyder vad du "behöver" i din nuvarande livssituation eller vilka vibrationer som saknas.Ljusterapi med färgat ljus är en annan metod som är enkel att använda. En vanlig ficklampa med färgad film eller färgat glas kan tex användas på delar av kroppen som behöver läkas. Här kan blått ljus skapa läkning, lugn och balans medan ett gult eller orange ljus kan skapa rörlighet.

Färger påverkar våra känslor mycket och genom att använda olika färger i våra liv påverkar det kropp och själ. De kan vara en fantastisk möjlighet att förbättra vår livskvalitet...

söndag, juni 08, 2014

Att beställa en konsultation av ett medium


Det kan finnas många anledningar att kontakta ett medium. Många som beställer en konsultation vill komma i kontakt med en speciell bortgången eller få information om något ur det förflutna. Ett eget andligt sökande är också en vanlig anledning. Med tjänster från enklare medial rådgivning (tarot) till kanalisering och kontakt med andra sidan är det viktigt att först ta reda på vilken typ av konsultation som passar bäst. Alla medium arbetar olika och  precis som andra tjänster som varor man köper är det viktigt att hitta ett bra medium som känns trygg och har god erfarenhet.

Det kan vara viktigt att veta på förhand vad du söker eller vill uppnå med din konsultation. Fundera på en frågeställning eller något konkret som ska vara målet med konsultationen. Detta betyder inte alltid att de svar du söker bör vara konkreta. Att ställa JA eller NEJ frågor vid en tarotkonsultation är inte någon god idé då sådana frågor ofta leder till många följdfrågor.

Var också lite selektiv när du väljer medium. Ibland kan det vara någon som känns extra trygg eller öppen eller så kan det vara någon som rekommenderats av många andra kunder. Besök hemsidor, läs forum och bilda dig en uppfattning innan du bokar en sittning. Idag finns också många medier på facebook och genom inlägg och återkoppling till kunder kan man bilda sig en bra uppfattning om de tjänster som erbjuds.

En annan viktig aspekt är priset för en konsultation. Här är det viktigt att också sätta ett tak för vad det får kosta. Det finns oseriösa aktörer som arbetar med löpande debitering, använder billiga introduktionspriser och som har som mål att bara portionera ut svar för att behålla ditt intresse. Lyckligtvis är dessa oseriösa "medier" sällsynta och kortlivade i branschen. Att få ett fast pris innan konsultationen eller få möjlighet att betala efteråt mot faktura kan ge trygghet och förvissning om att den som säljer tjänsten är seriös.

När man hittat ett medium  som känns bra är det viktigt att inte ge för mycket information innan själva konsultationen. Många medier menar att de vill vara "blanka" och opåverkade innan de öppnar sig mot andevärlden. Under konsultationen fungerar mediet som en länk och allt för mycket information från klienten kan skapa förutfattade meningar och låsningar. Inga seriösa medier kan garantera något på förhand men genom att vara öppen får man ofta en bra upplevelse och de svar man söker.