söndag, juni 08, 2014

Att beställa en konsultation av ett medium


Det kan finnas många anledningar att kontakta ett medium. Många som beställer en konsultation vill komma i kontakt med en speciell bortgången eller få information om något ur det förflutna. Ett eget andligt sökande är också en vanlig anledning. Med tjänster från enklare medial rådgivning (tarot) till kanalisering och kontakt med andra sidan är det viktigt att först ta reda på vilken typ av konsultation som passar bäst. Alla medium arbetar olika och  precis som andra tjänster som varor man köper är det viktigt att hitta ett bra medium som känns trygg och har god erfarenhet.

Det kan vara viktigt att veta på förhand vad du söker eller vill uppnå med din konsultation. Fundera på en frågeställning eller något konkret som ska vara målet med konsultationen. Detta betyder inte alltid att de svar du söker bör vara konkreta. Att ställa JA eller NEJ frågor vid en tarotkonsultation är inte någon god idé då sådana frågor ofta leder till många följdfrågor.

Var också lite selektiv när du väljer medium. Ibland kan det vara någon som känns extra trygg eller öppen eller så kan det vara någon som rekommenderats av många andra kunder. Besök hemsidor, läs forum och bilda dig en uppfattning innan du bokar en sittning. Idag finns också många medier på facebook och genom inlägg och återkoppling till kunder kan man bilda sig en bra uppfattning om de tjänster som erbjuds.

En annan viktig aspekt är priset för en konsultation. Här är det viktigt att också sätta ett tak för vad det får kosta. Det finns oseriösa aktörer som arbetar med löpande debitering, använder billiga introduktionspriser och som har som mål att bara portionera ut svar för att behålla ditt intresse. Lyckligtvis är dessa oseriösa "medier" sällsynta och kortlivade i branschen. Att få ett fast pris innan konsultationen eller få möjlighet att betala efteråt mot faktura kan ge trygghet och förvissning om att den som säljer tjänsten är seriös.

När man hittat ett medium  som känns bra är det viktigt att inte ge för mycket information innan själva konsultationen. Många medier menar att de vill vara "blanka" och opåverkade innan de öppnar sig mot andevärlden. Under konsultationen fungerar mediet som en länk och allt för mycket information från klienten kan skapa förutfattade meningar och låsningar. Inga seriösa medier kan garantera något på förhand men genom att vara öppen får man ofta en bra upplevelse och de svar man söker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar